Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 709/17 - Wyrok NSA z 2019-02-14

Skargi kasacyjne (...) S.A. oraz SKO w O. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych