Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 741/10 - Wyrok NSA z 2011-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1367/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1878/06 - Wyrok NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 101/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 47/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1261/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 102/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13