Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1746/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

I OSK 2637/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 2671/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1745/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa