Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SAB/Wa 645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 810/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 811/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SAB/Wa 122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 474/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 813/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 812/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji