Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SAB/Wa 383/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi K. K., D. A. F. K. i M. K na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 382/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 386/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 385/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji