Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 732/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

skarg E. sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za październik 2011 r. oraz

II FSK 1385/07 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za poszczególne dekady od styczni...

II FSK 2491/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2010 r.

I SA/Lu 734/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-11

skarg E. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za grudzień 2011 r. oraz na decyzję Dyrektora Izby Celnej

I SA/Wr 691/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za marzec 2010 r.

I SA/Gl 1180/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier

II FSK 2513/12 - Wyrok NSA z 2013-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier za marzec 2010 r.

II FSK 3080/12 - Wyrok NSA z 2013-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.

I SA/Op 26/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia podatku od gier za luty 2010 r.

I SA/Sz 1436/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej: - w przedmiocie podatku od gier za listopad 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   39