Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 831/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier

V SAB/Wa 8/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-11

Sprawa ze skargi [...] [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier

V SAB/Wa 4/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi A.G. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia przez Ministra Finansów postępowania w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy przedsięwzięcie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych

II GSK 3444/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy Ch. Ś. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości