Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1473/94 - Wyrok NSA z 1996-01-23

Skarga 'S.-M. C.' spółka z o.o. w S. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie zezwolenia i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Ministra Finansów sto złotych na rzecz spółki tytułem zwrotu kosztów postępowania.