Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 327/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach

II GSK 468/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach

VI SA/Wa 1050/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach

VI SA/Wa 1103/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznaniu gier za gry na automatach

II SAB/Go 26/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej w Z. do wydania aktu kończącego postępowanie w sprawie z wniosku [...] o udzielenie kolejnego zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa lubuskiego

VI SA/Wa 1961/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznaniu gier za gry na 65 automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 1162/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznanie gier za gry na automatach

VI SA/Wa 1800/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznaniu gier za gry na automatach

VI SA/Wa 2141/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zmiany decyzji w zakresie gier na automatach

II GSK 385/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
1   Następne >   3