Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 392/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Bk 266/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II SA/Ke 382/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bk 770/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

III SA/Gl 1421/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na informację Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...]r. nr [...]w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 804/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (kary pieniężnej)

II SA/Ol 1054/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Gl 1124/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania).

II SA/Op 539/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Po 34/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

skarg 'A' Sp. z o.o. [...] postanowienia Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oraz z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania oraz decyzji Naczelnika Urzędu Celnego [...] z dnia [...] r. o nr [...] i umorzenia postępowania w sprawie
1   Następne >   +2   +5   +10   42