Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 946/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

skarg M.M. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Ol 754/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

Sprawa ze skargi Spółki A w W. w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych

II SA/Go 529/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I SA/Sz 976/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach

III SA/Łd 510/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 509/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 1496/18 - Wyrok NSA z 2021-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 1691/18 - Wyrok NSA z 2021-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Op 271/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu ujawnienia w lokalu niezarejestrowanego automatu do gier

II GSK 50/19 - Wyrok NSA z 2021-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   19