Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 2045/11 - Wyrok NSA z 2013-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

VI SA/Wa 1692/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

III SA/Lu 920/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zarejestrowania samochodu osobowego

III SA/Kr 857/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Go 273/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Wr 1110/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Go 734/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-29

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Rz 1652/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badanie psychologiczne

III SA/Wr 159/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Kr 862/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2