Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1316/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 1976/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 620/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami