Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie lokalizacji ośrodka gier

II GW 8/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o położeniu salonu gier losowych