Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Go 624/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Wr 749/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia

III SA/Wr 393/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie niewprowadzenia zmian danych w ewidencji producentów

II GSK 753/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowych

III SA/Wr 235/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowo

III SA/Po 1444/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok [...]