Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Łd 13/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-21

Wniosek B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek B. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 14/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek T. G. o wymierzenie [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny za nieprzekazanie skargi

II SA/Łd 976/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-29

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/13 w przedmiocie legalności budowy i użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego

II SO/Łd 9/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 8/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 10/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi na bezczynność organu w sprawie legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania budynku handlowego

II SO/Łd 3/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-30

Wniosek Fundacji 'A' z siedzibą w W. o wymierzenie Dyrektorowi Instytutu 'A' w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Łd 13/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi o wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 96/14.
1   Następne >   3