Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SO/Lu 21/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie grzywny za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi w sprawie wniosku o udostępnienie akt administracyjnych

II SO/Bk 7/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-24

Wniosek J. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie P. za nieprzekazanie pełnych akt w sprawie o sygnaturze II SA/BK 1251/14