Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Łd 13/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-21

Wniosek B. K. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 13/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-10

Wniosek Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SO/Łd 4/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Wniosek B. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 9/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 8/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 10/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi na bezczynność organu w sprawie legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania budynku handlowego

II SO/Łd 13/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 7/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi o wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 96/14.

II SO/Łd 11/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi

II SO/Łd 38/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-29

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na niewykonanie przez organ wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 35/15
1   Następne >   +2   +5   +10   12