Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Łd 1/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Radzie Gminy O. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-11

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta i Gminy D. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w zakresie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D.

II SO/Łd 64/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-15

Wniosek E. C. o wymierzenie Radzie Gminy D. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na uchwałę Rady Gminy D. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy D.

II SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-22

Wniosek H. K.-Ł. i B. Ł. o wymierzenie Radzie Gminy i Miasta S. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego