Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 196/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie budowy oczyszczalni

II SO/Kr 9/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi A.K.-W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie