Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Po 11/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Wniosek D. G. o wymierzenie grzywny Staroście O. z związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

I OZ 731/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. G. na czynność Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 926/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Sprawa ze skargi M.G. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 2129/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi J. G. w przedmiocie bezczynności Starosty Zielonogórskiego po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 12/11 w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

II SA/Op 124/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-08

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 124/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-01

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Go 302/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie bezczynności Starosty po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

I OSK 2075/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście Kłobuckiemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

III SO/Po 10/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Wniosek M.J. o wymierzenie grzywny S. O. z związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt i odpowiedzi na skargę

III SO/Kr 5/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B
1   Następne >   2