Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SO/Gl 37/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie gier losowych

IV SO/Po 11/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-13

Wniosek Prokuratora Rejonowego w K. o wymierzenie Gminie G. grzywny za nieprzekazanie skargi

III SO/Lu 4/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-21

Wniosek L. K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za nieprzekazanie w terminie do WSA w Lublinie skargi L. K. na uchwałę Rady Gminy W. , nr [...]

III SA/Łd 60/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 124/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku F. I. P. Spółki z o.o. w T. w przedmiocie wymierzenie Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 14/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-12

Wniosek F. sp. z o.o. z siedzibą o wymierzenie Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SO/Gl 19/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-10

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

III SO/Gl 8/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-09-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

III SO/Gl 11/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-07

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

III SO/Gl 20/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia