Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SO/Bd 31/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-27

Wniosek K. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

I FSK 546/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Olsztynie z dnia 0

I SO/Bd 15/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-05

Wniosek K.R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

I SO/Bd 33/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-27

Wniosek K. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

I SA/Ol 144/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Ol 291/11

I SO/Bd 38/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-01

Wniosek K. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej w B.

I SO/Bd 6/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-01

Wniosek R.R. o wymierzenie Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. grzywny

III SO/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy usunięcia naruszeń prawa

II FZ 939/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej w Ł. za nieprzekazanie w terminie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji w sprawie odpowiedzialności podatkowej pł...

III SO/Łd 3/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy usunięcia naruszeń prawa
1   Następne >   +2   6