Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wa 11/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

Wniosek L. K. i S. S. o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę