Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SO/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Wniosek L. S. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy P. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II OSK 2357/11 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 300/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-26

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańcó przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku

II OSK 1455/14 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.M. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 422/04

IV SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Wniosek W. W. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy O. za nieprzekazanie skargi

II OZ 881/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 9/14 odrzucające wniosek W. W. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy O. za nieprzekazanie skargi

II SO/Bk 7/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-19

Wniosek J. N. o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu B. za nieprzekazanie sądowi skargi

II SO/Gd 12/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-29

Wniosek S. B. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi S. B. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.

IV SO/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Sz 1314/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-29

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Starostę Powiatu [...] po wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 941/08 I. wymierza Staroście [...] grzywnę w wysokości [...] złotych, II. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącej M. C. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   2