Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SO/Wa 12/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 23/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek P. M. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę