Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Wa 68/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Wniosek Z. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (sygn. akt II SA/Wa 2049/11)

II SO/Ke 10/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-10-31

Wniosek M.M. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji

I OSK 1248/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku F. B. o wymierzenie grzywny Staroście N.

II SO/Ke 8/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-28

Wniosek M.M. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Wa 69/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia odwołania w terminie

II SA/Sz 651/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 197/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-28

Sprawa ze skargi M. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt [...]

II SO/Wa 10/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-23

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] sierpnia 2013 r. o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentów z akt administracyjnych

II SO/Wa 28/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-09

Wniosek J.K. o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Wa 40/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Wniosek K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie kompletnych akt administracyjnych w sprawie II SAB/Wa 119/14
1   Następne >   +2   +5   8