Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1248/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku F. B. o wymierzenie grzywny Staroście N.