Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SO/Bk 17/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi

II SO/Bk 18/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi