Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku K. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta Lublin grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 80/13

IV SO/Gl 10/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Wr 248/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 130/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek K. L. o wymierzenie Inspektoratowi Uzbrojenia grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 255/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku T.K. o wymierzenie Stowarzyszeniu 'W.' w Warszawie grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 1104/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej pos...

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 81/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

Wniosek M. G. o wymierzenie P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z 26 sierpnia 2013 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Lu 153/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Kołu Łowieckiemu Nr [...] '[...]' grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie wniosku

II SO/Po 1/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-06

Wniosek J. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi W. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   59