Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Ke 13/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-07

Wniosek M. M. o ukaranie grzywną Komendanta Wojewódzkiego Policji w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi