Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

IV SO/Gl 3/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-09

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

IV SO/Gl 5/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Komendantowi Miejskiemu Policji w D. wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie dotyczącej przewlekłości w wyliczeniu ekwiwalentu za urlop

IV SO/Gl 4/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

II SO/Bk 12/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-20

Wniosek D. R. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w M. za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt w sprawie II SAB/Bk 66/19