Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 72/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 1570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki