Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 895/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

I SA/Bk 777/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Gl 265/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych