Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy S. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 oku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały Gminy S. nr XXXI/224/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 o...

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych