Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Op 5/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 47/13

II SA/Kr 1319/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...] ' z siedzibą w K. na niewykonanie przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 1517/11 I. stwierdza bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w wykonaniu wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 1517/11, uznając, że bezczynność org...

II SA/Op 5/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi A. O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 47/1

I SA/Wa 2374/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi G. D. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 163/17 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz skarżącego G. D. sumę pieniężną w kwocie 500 (dwa pięćset) złotych; 4. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz G....