Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 14/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 87/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

Sprawa ze skargi I. T. na przewlekłość postępowania administracyjnego 'A' w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2146/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 99/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Go 36/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2081/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 651/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej