Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Łd 5/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 68/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę do udzielenia informacji publicznej żądanej przez K. P. wnioskiem , bądź wydania decyzji o odmowie udzielenia takiej informacji, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty na rzecz skarżące...

II SAB/Gd 54/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę do udzielenia informacji publicznej żądanej przez T. P. wnioskiem bądź wydania decyzji o odmowie udzielenia takiej informacji, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty Wejherowskiego na rzecz s...

II SAB/Łd 29/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Po 47/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Op 33/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Opolskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie pozwolenia na budowę

II SAB/Łd 93/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej