Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Łd 298/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek

II SA/Łd 454/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koluszkach w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koluszki w 2015 roku

III SA/Łd 374/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Skarga A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od września do grudnia 2011 roku

II SA/Łd 1126/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału działki i odmowy zwrotu nieruchomości