Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 700/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 1233/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku okresowego

I GZ 471/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 472/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu miasta i gminy

I GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

I OZ 34/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OZ 37/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

II FZ 741/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

II FZ 740/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

II FZ 742/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.
1   Następne >   2