Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OZ 243/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody W. na akt Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OZ 1161/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II OZ 1330/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie nie wydania decyzji administracyjnej w sprawie degradacji gruntów rolnych

I OW 219/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W.R. o umorzenie 30% zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego

I OW 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o skierowaniu E.M. do domu pomocy społecznej i ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OW 322/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Wniosek S. M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Zagnańsk a Burmistrzem Gminy i Miasta Drzewica w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. M. dotyczącego odpłatności za pobyt w S.

I OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D., M., J. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 3/09

I OZ 32/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OW 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16