Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 1014/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi W.W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

I OZ 59/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z pisma W. F. w przedmiocie działalności Urzędu Miasta i Gminy L. w sprawie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego

I OZ 1209/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi J.W. na działalność Burmistrza Szczytna

I OZ 1210/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

I OW 280/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.P. o uchylenie decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu