Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Rz 499/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...]

II SAB/Rz 23/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie zmiany wystroju pomnika

II SAB/Rz 48/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie dotyczącej utwardzenia drogi gminnej -

II SAB/Rz 82/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie budowy drogi

II SA/Rz 727/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi R. N. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy w przedmiocie niewykonania wyroku sądu w sprawie wydania decyzji administracyjnej o degradacji gruntów rolnych

II SA/Rz 328/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-16

Skarga W. W. na czynność Burmistrza Gminy i Miasta [...] w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na pismo

II SA/Rz 1377/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi M. T. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora szkoły

II SA/Rz 680/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie odmowy nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego