Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Kr 1187/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 549/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

VII SA/Wa 1993/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

Skarga J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SAB/Wr 16/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.

VII SA/Wa 26/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Skarga H. J., B. J., T. J. i K. J. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Wr 569/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi M. F. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA we Wrocławiu (sygn.akt II SA/Wr 170/0

VII SA/Wa 1863/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II OZ 533/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II SA/Go 128/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny
1   Następne >   +2   +5   +10   100