Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SAB/Wa 675/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 3204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2961/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1638/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2281/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody [...] nr [...]

IV SA/Wa 302/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie z dnia

V SA/Wa 772/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
1   Następne >   3