Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 642/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

I SAB/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1392/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 349/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

V SA/Wa 3132/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej