Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 952/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-10

Wniosek J. P. o wymierzenie Radzie Gminy [...] grzywny -

II SO/Rz 10/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-19

Wniosek w przedmiocie określenia zasad udziału w przygotowaniu i finansowaniu zadań z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych przy udziale inicjatyw społecznych

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 290/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi A. J. i A. J. na działania Wójta Gminy [...]

II SO/Rz 10/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-08

Wniosek w przedmiocie określenia zasad udziału w przygotowaniu i finansowaniu zadań z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych przy udziale inicjatyw społecznych

II SA/Rz 849/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Skarga A. F., D. F., A. K., J. R., W. K., R. K., R. M., J. F., K. O., 'A.' A. F. , 'A.' W. O. na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SO/Rz 10/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie określenia zasad udziału w przygotowaniu i finansowaniu zadań z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych przy udziale inicjatyw społecznych

II SA/Rz 730/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych

SA/Rz 415/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zasad wnoszenia przez mieszkańców wpłat na kanalizację sanitarną

II SA/Rz 437/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-13

Skarga Stowarzyszenia [...] na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie podtrzymania stanowiska rady gminy
1   Następne >   2