Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II SA/Po 492/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr X/61/2007 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SO/Gd 18/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-01

Wniosek G. Z. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi do sądu administracyjnego

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

II SA/Gl 6/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' w K. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania

I SA/Wa 503/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. J. na pismo Gminy Miasta P. w przedmiocie dostępu do drogi

I SA/Go 380/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych

II FSK 530/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

IV SO/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Wniosek T. i Z.G. o wymierzenie Radzie Dzielnicy [...] W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi
1   Następne >   +2   4