Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I SA/Wa 88/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zażalenia na nie załatwienie sprawy w terminie

I OSK 1357/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Wniosek uczestnika postępowania W. J. o uchylenie lub zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia...

II OSK 368/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 1041/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nie ruchomość.

IV SA/Po 663/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 1012/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 596/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-09

Skarga J. P. i A. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 486/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   25