Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga Stowarzyszenia [...] w likwidacji, Stowarzyszenia zwykłego [...] , Stowarzyszenia [...] , Fundacji [...] na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej sygn. akt II SA/Bk 537/15

II OZ 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

VIII SA/Wa 807/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 912/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci kanalizacyjnej

II OSK 287/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W. nr [...]

I OZ 1785/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych

II SA/Gl 721/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Sz 1136/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

IV SA/Wa 2348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Skarga Miasta W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   29